سیستم های سه بعدی VisionRT   

به مفهوم مانیتورینگ سطح پوست بدن بیماران در رادیوتراپی به صورت سه بعدی، جهت اطمینان از SetUp درست بیماران و همچنین تشخیص میزان حرکت بیمار در حین درمان رادیوتراپی می باشد. در سال های اخیر تعداد زیادی از مقالات و تحقیقات انجام شده در عرصه رادیوتراپی نشان داده است که استفاده از این تکنیک در بهبود درمان های سرطان های سینه، سر و گردن، مغز، سارکوما و بسیاری از نواحی دیگر، تاثیر فراوانی دارد. کمپانی VisionRT انگلستان عرضه کننده سیستم های SGRT برای بخش های رادیوتراپی می باشد. SGRT به معنی تصویربرداری 3 بعدی از سطح بدن بیمار و سپس بازسازی این تصاویر جهت اطمینان از موقعیت صحیح بیمار (Patient Setup) و اطلاع از حرکت بیمار در حین درمان می باشد (جهت کاربردهای SRS ،SBRT و Left Breast Radiotherapy و4DCT) سیستم AlignRT کمپانی VisionRT، جهت اطمینان از SetUp صحیح بیمار قبل و حین درمان رادیوتراپی استفاده می شود، این سیستم از سه عدد دوربین که هر کدام شامل دو لنز می باشد تشکیل شده که می تواند یک تصویربرداری کامل سه بعدی از بیمار را ایجاد نماید. سیستم AllignRT این قابلیت را دارد که در حین انجام درمان رادیوتراپی درصورت تشخیص حرکت بیمار بیش از میزان تعیین شده، به اپرا تور دستگاه برای قطع درمان آگاهی دهد و یا به دستگاه شتابدهنده متصل شده و به صورت اتوماتیک تابش را Pause نماید. سیستم به صورت کامل Non-Invasive بوده و می تواند در درمان های رادیوتراپی در نواحی مختلف به خصوص Brain ،Lung ،Left Breast و … مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از تکنولوژی AlignRT می توان GateRT و GateCT را نیز انجام داد. جهت درمان های استریو تاکتیک بر روی سیستم ماژولSRS نیز قابل پیاده سازی می باشد که امکان درمان های دقیق SRS را با روش Non Invasive فراهم می نماید.