Dosisoft  S.A

سیستم های طراحی درمان سه بعدی امروزه جزئی جدا ناپذیر در پروسه درمان های رادیوتراپی می باشند . کمپانی Dosisoft فرانسه بزرگترین تولید کننده نرم افزار های رادیوتراپی در فرانسه می باشد که با همکاری بیمارستان Gustav Russi پاریس و نیز انستیتو کوری سیستم طراحی درمان Isogray را توسعه داده اند .
سیستم Isogray متشکل از یکServer و به تعداد دلخواه Client می باشد ، در این ساختارData base سیستم در داخل Server بوده و Server مسئولیت انجام محاسبات را بر عهده دارد. سایر سیستم ها به عنوان ایستگاه های کانتور پزشکان مورد استفاده قرار می گیرند . یکی از بهترین راه های شناخت یک سیستم مناسب ، عملکرد درست سیستم در مراکز معتبر رادیوتراپی دنیا است که به دلیل پشت سرگذاشتن مراحل مختلف آزمون و تست عملکرد و نیز مقالات مختلفی که در خصوص عملکرد سیستم منتشر گردیده است توانسته در این مراکز مورد استفاده قرار گیرد . سیستم طراحی درمانIsogray هم اکنون در بخش رادیوتراپی انستیتو گوستاو روسی فرانسه و نیز انستیتو کوری که هر دو از مراکز رفرنس و مورد اعتماد اروپا می باشند مورد استفاده می باشد . سیستم طراحی درمانIsogray هم اکنون در بسیاری از بخش های رادیوتراپی ایران نیز مورد استفاده می باشد . ماژول های IMRT ، EXACOR ( جهت کار با سیستم  EPID )، و ... از دیگر ماژول هایی است که می تواند در کنار سیستم قرار گرفته و نیازهای درمان های رادیوتراپی پیشرفته امروزی را برطرف سازد .