CNERGY Technology by Cablon Medical

روش  های نوین درمانی در رادیوتراپی بدون پیشرفت در تصویربرداری پزشکی امکان پذیر نبوده است . اطلاع از SetUp صحیح بیمار در حین درمان رادیوتراپی می تواند خطای درمان را به پایین ترین حد ممکن برساند .
سیستم های Portal Image کمپانی CNERGY هلند می تواند به سادگی بر روی انواع سیستم های موجود شتاب دهنده خطی نصب شده و این قابلیت را به سیستم درمانی اضافه نماید . این سیستم قابلیت باز شدن در هنگام لزوم و بسته شدن در زمان عدم نیاز را دارد.
کمپانی Theraview دو مدل از سیستم Portal Image را عرضه می نماید سیستم های مبتنی بر Digital CCD و نیز سیستم های مبتنی بر دتکتورهای آمورفوس سیلیکون . سیستم های آمورفوس سیلیکون عمر محدودی دارند و معمولا پس از مدتی که در مجاورت EXPOSE اشعه قرار می گیرند باید تعویض گردند که قیمت آنها نیز بالاتر است . سیستم های مبتنی بر CCD طول عمر 3 یا 4 برابر بیشتر داشته و پس از این زمان نیز فقط نیاز به تعویض CCD Camera دارند که حدود 10 برابر ارزانتر از دتکتورهای آمورفوس می باشند .ماژول ( Treatment Couch Setup Assistance (TCSAمی تواند با قرار گرفتن بر روی سیستم تصحیح اتوماتیک موقعیت تخت بر اساس میزان جابجائی Setup بیمار را انجام دهد . این ماژول بر روی کلیه سیستم های شتاب دهنده خطی بدون توجه به نوع سیستم EPID و تخت مورد استفاده مرکز درمانی نصب می گردد.