Gold marker

استفاده از Gold Marker در درمان های رادیوتراپی اکسترنال و مخصوصا در درمان های پروستات مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این مارکرها مزایای ذیل را به همراه خواهد داشت :
1 . با استفاده از این مارکرها هدف گذاری بافت پروستات با دقت بسیار زیادی انجام خواهد گرفت.
2 . حفظ ارگان های اطراف بافت پروستات .
این موضوع منجر به کاهش اثرات ناخواسته رادیوتراپی پروستات خواهد شد . مارکرها ابعادی در حدود 3 میلی متر داشته و از جنس طلا می باشند ، قراردادن این مارکرها هیچ گونه تداخلی در روند درمان بیمار ایجاد نمی نماید و  MRI Compatible می باشند.