کارگاه آموزشی IMRT Patient & Machine QA با استفاده از فانتوم Delta4 کمپانی Scandidos سوئد

کارگاه آموزشی IMRT Patient & Machine QA با استفاده از فانتوم Delta4 کمپانی Scandidos سوئددر روز پنجشنبه دوم

کارگاه آموزشی IMRT Patient & Machine QA با استفاده از فانتوم Delta4 کمپانی Scandidos سوئد

در روز پنجشنبه دوم اسفند هزار و سیصد و نود و پنج ، کارگاه آموزشی انجام Patient QA  و Machine QA در تکنیک درمانی IMRT با همکاری بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدا تجریش تهران و انجمن فیزیک پزشکی برگزار گردید . در این کارگاه یک روزه مفاهیم تئوری انجام تستهای کنترل کیفی IMRT تشریح و سپس با استفاده از فانتوم Delta4 کمپانی Scandidos سوئد مراحل عملی کار توسط فیزیستهای محترم بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدا تجریش برای حاضرین در سمینار ارائه شد .

بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدا تجریش هم اکنون در طی حدود یکسال گذشته تکنیک IMRT را برای بسیاری از بیماران در پروسه درمانی خود قرار داده است و کلیه مراحل کنترل کیفی توسط فانتوم Delta4 انجام شده است .