نصب و راه اندازی لیزر های CT-Simulation در آیت الله خوانساری اراک-دی ماه94

با نصب و راه اندازی لیزر های CT-Simulation در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک و بر روی دستگاه

با نصب و راه اندازی لیزر های CT-Simulation در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک و بر روی دستگاه CT-Scan مارک GE ، امکان انجام Simulation دقیق برای بیماران بخش رادیوتراپی فراهم گردید .سیستم CT-Simulation مدل DORADO CT-1-3 کمپانی LAP آلمان دارای سه لیزر متحرک و نرم افزار جهت ارتباط با سیستم طراحی درمان و ارسال مختصات دقیق ایزوسنتر می باشد.