نصب و راه اندازی سیستم براکی تراپی بیمارستان گلستان اهواز

اهواز – بیمارستان گلستان – بهمن ماه 94 نصب و راه اندازی سیستم براکی تراپی بیمارستان گلستان اهواز

اهواز – بیمارستان گلستان – بهمن ماه 94

نصب و راه اندازی سیستم براکی تراپی

بیمارستان گلستان اهواز به عنوان یکی از قدیمیترین بخشهای رادیوتراپی در استفاده از سیستمهای براکی تراپی ، سیستم قدیمی براکی تراپی خود را با سیستم Multisource کمپانی Bebig آلمان تعویض نمود . بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان اهواز با تجربه طولانی در زمینه درمان های براکی تراپی اکنون امکان درمان بیماران را با سیستم طراحی درمان 3 بعدی و هم چنین انجام کلیه درمانهای Interstitial و Intracavitary را خواهد داشت . سیستم براکی تراپی Bebig آلمان امکان کار با سورس کبالت و ایریدیم را دارد .