نصب سیستم براکی تراپی SagiNova در خیریه امید ارومیه

ارومیه - دی ماه ۱۳۹۵نصب سیستم براکی تراپی SagiNova در بیمارستان خیریه امید ارومیهسیستم براکی تراپی SagiNova  در

ارومیه - دی ماه ۱۳۹۵

نصب سیستم براکی تراپی SagiNova در بیمارستان خیریه امید ارومیه

سیستم براکی تراپی SagiNova  در بخش رادیوتراپی بیمارستان امید ارومیه نصب و راه اندازی گردید، این سیستم جایگزین سیستم براکی تراپی قبلی این مرکز که نیازمند نوسازی و تعویض بوده است، گردید . سیستم نصب شده دارای سورس کبالت و مجهز به سیستم طراحی درمان سه بعدی SagiPlan می باشد . با نصب این سیستم امکان انجام کلیه درمانهای براکی تراپی Interstitial و Intracavitary برای مرکز درمانی و بیماران شمال غرب کشور  فراهم می گردد .