AnatGe : Skin Mold Material

یکی از کاربردهای براکی تراپی در حوزه درمان کانسرهای پوستی می باشد. در این روش با استفاده از یک قالب ( مولد ) و قراردادن کاتترهای براکی در داخل این مولد، امکان درمان سطحی پوست به دست می آید. تهیه قالبی از پوست که هم بتواند به صورت کامل سطوح و ناهمواری های سطح پوست را ایجاد نموده، از نظر خواص دوزیمتری برای کاربرد براکی تراپی مناسب باشد و با تصویربرداری توسط مودالیته هایی مانند CT و MRI مطابقت داشته باشد و هم قابلیت مناسب تکرار پذیری را دارا باشد از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. به دست آوردن تمام این موارد با اپلیکاتورهای متداول براکی تراپی امکان پذیر نبوده و به همین دلیل ما باید از اپلیکاتورهای اختصاصی برای بیماران استفاده نماییم. کمپانی AnatGE اسپانیا برای حل این مشکل راهکار استفاده از خمیر exaSkin را ارائه نموده است. این خمیر در دمای معمولی بسیار نرم بوده و پس از ترکیب با ماده دوم و گذشت زمان مشخص کاملا سخت خواهد شد، به دلیل شکل پذیری بسیار بالای آن، امکان تکرارپذیری درمان را فراهم می آورد، و از نظر مشخصات دوزیمتری به دلیل مشابهت آن به ضریب جذب بافت انتخابی ایده آل برای کاربرد براکی تراپی خواهد بود.

Medpro Medical : Brachytherapy Needles and Catheters

استفاده از روش های Interstitial در حوزه براکی تراپی نیازمند دو نوع خاص از اپلیکاتور ها می باشد، سوزن ها و کاتترها. سوزن های براکی تراپی می توانند فلزی و یا پلاستیکی بوده که در نوع فلزی می توانند پس از استریل شدن مجددا مورد استفاده قرار بگیرند، اما در انواع پلاستیکی معمولا به صورت یکبار مصرف مورد استفاده می باشند. این سوزن ها و کاتترها با توجه به نوع سیستم براکی تراپی مورد استفاده و ناحیه درمان می توانند طول و قطرهای متفاوتی داشته باشند. 

Cervical Smit Sleeve

Cerrical Sleeve قطعه کوچک پلاستیکی است که به نام مبتکر آن پروفسور Ben Smit به نام Smit Sleeve هم نامیده می شود، این قطعه پلاستیکی برای انجام براکی تراپی HDR در نواحی سرویکس ساخته شده است، با توجه به اینکه انجام براکی تراپی HDR به جهت محدودیت های رادیوبیولوژیک باید در چندین Fraction انجام شود، Cerrical Sleeve علاوه بر آن که باعث باز ماندن مجرای Cervix در جلسات مختلف و بالطبع انجام سریعتر و با دقت بیشتر پروسه براکی تراپی می گردد و از آسیب دیدن مجرای سرویکس به دلیل وارد شدن اپلیکاتور نیز جلوگیری می نماید. با قرار دادن این قطعه در داخل سرویکس، این قطعه می تواند تا زمان مورد نیاز در محل خود باقی مانده و انجام کار براکی را برای پرسنل و بیمار راحت تر می نماید (معمولا" بین 4 تا 5 روز )، این دو روش در طی این مدت سیر سرویکس را برای ورود اپلیکاتور باز نگه داشته و به راحتی توسط بیمار نیز قابل تحمل می باشد. جهت اطلاع از چگونگی جایگزاری و استفاده می توانید از کارشناسان این شرکت راهنمایی لازم را دریافت نمایید.