لیزرتراپی جهت کاهش و درمان عوارض ناشی از رادیوتراپی و کموتراپی

درمان های رادیوتراپی و کموتراپی می توانند عوارضی را برای بیماران با توجه به نوع بیماری و ناحیه ی درمان به همراه داشته باشند کاهش این عوارض علاوه بر اینکه می تواند کیفیت زندگی بیمار را در طول درمان بهبود بخشد، از نظر زیبایی نیز حائز اهمیت است. برخی از این عوارض شامل: 1. Oral Mucositis 2. Radiation Dermatitis 3. Dysphagia و .... است. کمپانی Heltschl اتریش سازنده ی سیستم های لیزر کم توان جهت پیشگیری و درمان عوارض ناشی از درمان های رادیوتراپی وکموتراپی می باشد. یکی از محصولات این کمپانی دستگاه Hilaris با توان خروجی 1000mw و طول موج 660nm در تقسیم بندی کلاسII لیزرها قرار می گیرد. در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن پیشگیری و درمان موکوسیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که عارضه ی موکوسیت علاوه بر اینکه دوره ی رادیوتراپی/کموتراپی را برای بیمار سخت می نماید می تواند باعث توقف درمان بیمار جهت استراحت و بازسازی زخم ها گردد که خود موجب عوارض دیگری برای بیمار می شود. با استفاده از پروتکل های درمانی تعریف شده در این سیستم می توان جهت جلوگیری از این عوارض و همچنین در مراحل پیشرفته تر به درمان آنها اقدام نمود.