Dose Point

کمپانی Dose Point  آلمان ارائه دهنده فانتوم هایی جهت دوزیمتری نظیر فانتوم هایی برای پیدا کردن مقدار دقیق عدد هانسفیلد دستگاه CT، فانتوم جهت چک کردن فیلد نوری و فیلد تابشی و لیزرهای اتاق درمان، بررسی نقطه ای ایزوسنتر و... می باشد.

همچنین این کمپانی با ارائه فانتوم RT-Smart، مرکز را از خرید فانتوم جهت Verification در IMRT بی نیاز ساخته است، به صورتی که این فانتوم استوانه ای می باشد و 2D Array داخل آن قرار گرفته و می توان از آن به عنوان فانتوم چک IMRT و VMAT استفاده نمود.