درمان رادیوتراپی شامل تعداد مختلفی از سیستم ها می باشد که در کنار یکدیگر و با اتصال به شبکه کامپیوتری قرار می گیرند و در نهایت درمان درست و صحیح بیمار را انجام دهند ( مانند CT ، سیستم MLC ، سیستم TPS و ... ) ارتباط سیستم های مختلف رادیوتراپی تحت استاندارد Dicom RT انجام می گردد ، بنابراین مدیریت صحیح اطلاعات در بخش های رادیوتراپی عملا مدیریت بر روی فایل های Dicom RT می باشد . هر چه بر تعداد و پیچیدگی این سیستم ها اضافه می گردد مدیریت بر روی اطلاعات نیز حساس تر و با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود . سیستم PACS رادیوتراپی Avanzate ایتالیا به نام ITA PACS مدیریت این فایل ها را در بخش رادیوتراپی بر عهده دارد . به کمک این سیستم می توان به صورت اتوماتیک گردش اطلاعات در بخش های رادیوتراپی را مدیریت کرد ، تصاویر مختلف را مشاهده و حتی بر روی اطلاعات تخصصی رادیوتراپی همانند DRR و یا DVH بیماران مدیریت لازم را انجام داد . هم چنین اقداماتی مانند Fusion تصاویر و نیز کانتورینگ را بر روی تصاویر اعمال کرد و علاوه بر مدیریت بر روی تصاویر مانند سیستم های PACS مرسوم ، از امکان مدیریت RT Dose ، RT Plan و RT Struct نیز برخوردار بود

DICOM forwarding rules /Simple configurator of advanced DICOM forwarding rules
DVH calculation /Tools for 2D/3D multimodal visualization, image registration, manual contouring, dose
distribution visualization, DVH calculation, creation of PDF report files
Multimodal contouring /Innovative algorithms for automated and semi-automated multimodal contouring
Decision Making Algorithm /Decision Making Algorithm for the selection of the best algorithm to be used for segmentation
3DUS images/Automatic correction for speed of sound aberrations in 3DUS images for co-registered
US-CT images