Par Scientific  A/S

سیستم های Block Cutter در رادیوتراپی جهت ساخت شیلدهای اختصاصی برای بیماران به کار می رود . کمپانی Par Scientific دانمارک عرضه کننده سیستم های اتوماتیک ساخت شیلد رادیوتراپی می باشد .این سیستم ها جهت ساخت شیلد فوتون و الکترون بکار می روند و قابلیت دریافت فایل Dicom RT و اتصال به سیستم های طراحی درمان جهت ساخت شیلدهای بیماران را دارند . در اتاق های مولدینگ علاوه بر سیستم Automatic Block Cutter تجهیزات و وسایل دیگری نیز باید در کنار دستگاه بکار رود . این سیستم ها عبارتند از دستگاه Melting Pot  که وظیفه ذوب آلیاژ سروبند را بر عهده دارد ، سیستم خنک کننده و صفحه خنک کننده که وظیفه سرد نمودن  قالبهای ساخته شده برای بیماران را بر عهده دارند ، و نیز فوم مخصوص و آلیاژ سروبند .
شرکت سامان تابش ، کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت اتاق مولدینگ را عرضه می نماید . هم چنین به دلیل استفاده از آلیاژ سروبند در اتاق های مولدینگ ، این امر نیازمند استفاده از استانداردهایی است که بتواند ایمنی کاربران سیستم را تضمین نماید . لذا خواهشمند است جهت اطلاع از این امر ، جزوه تهیه شده در همین زمینه را از شرکت ما بخواهید .
شرکت سامان تابش امید به دلیل اجرای بیش از 30 اتاق مولدینگ در بخش های مختلف رادیوتراپی سراسر کشور می تواند مشاور مورد اطمینان شما در اجرای این قسمت از بخش رادیوتراپی در مرکز درمانی شما باشد .