ScandiDos
در رادیوتراپی مدرن امروزه درمان های پیچیده به دلیل افزایش میزان دوز در بافت های تومورال به مانند چاقوی دو لبه ای هستند که همانگونه که می توانند به درمان بیمار کمک شایانی داشته و از افزایش دوز در بافت های غیر تومورال جلوگیری نمایند ، در صورت عدم دقت ریسک خطر را بالاتر خواهند برد . سیستم فانتوم Delta4 برای چک کردن و بررسی دقیق وضعیت درمان های پیچیده مانند IMRT ، VMAT و TomoTherapy قبل از رادیوتراپی بیمار مورد استفاده قرار می گیرد . مشخصات و ویژگیهای منحصر به فرد این سیستم عبارتند از :
1- سیستم نیازمند هیچ گونه کابل کشی نمی باشد که سهولت و سرعت کار با آن را بالا خواهد برد (Wireless)
2- امکان قرائت دوز مطلق توسط چمبر
3- راحتی در انتقال سیستم فانتوم از روی ترولی بر روی تخت درمان
4- امکان اندازه گیری دقیق توزیع دوز در نقطه ایزوسنتر
5- امکان انجام Machine QA ، بررسی مولتی لیف کولیماتور دستگاه MLC QA
6- Spatial Resolution بسیار بالا و اهمیت آن در نیمسایه ها
نرم افزار سیستم دارای طیف وسیعی از ماژول ها و آپشن های مورد نیاز مراکز جهت اطمینان از صحت اندازه گیری های خود می باشد.