راه اندازی دستگاه CT-Simulation بیمارستان خوانساری اراک

اراک – بیمارستان آیت الله خوانساری – دی ماه 94 راه اندازی دستگاه CT-Simulation با نصب و راه

اراک – بیمارستان آیت الله خوانساری – دی ماه 94

راه اندازی دستگاه CT-Simulation

با نصب و راه اندازی لیزر های CT-Simulation در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک و بر روی دستگاه CT-Scan مارک GE ، امکان انجام Simulation دقیق برای بیماران بخش رادیوتراپی فراهم گردید .

سیستم CT-Simulation مدل DORADO CT-1-3 کمپانی LAP آلمان دارای سه لیزر متحرک و نرم افزار جهت ارتباط با سیستم طراحی درمان و ارسال مختصات دقیق ایزوسنتر می باشد.