دوره های برگزار شده

 آموزش سامان تابش امید

آموزش سامان تابش امید

با لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی لورم ایپسوم نامفهوم از صنعت چاپ، و با از طراحان گرافیک است.با لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی لورم ایپسوم است. ...

پیش نیاز :

سامان تابش

زمان شروع :

1399/5/20

برنامه ی دوره :

3 جلسه

نحوه ی برگزاری :

حضوری

استاد :

سامان تابش

 آموزش سامان تابش امید

آموزش سامان تابش امید

با لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی لورم ایپسوم نامفهوم از صنعت چاپ، و با از طراحان گرافیک است.با لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی لورم ایپسوم است. ...

پیش نیاز :

سامان تابش

زمان شروع :

1399/2/26

برنامه ی دوره :

4 جلسه

نحوه ی برگزاری :

حضوری

استاد :

سامان تابش