دوره های در حال ثبت نام

 آموزش سامان تابش امید

آموزش سامان تابش امید

با لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی لورم ایپسوم نامفهوم از صنعت چاپ، و با از طراحان گرافیک است.با لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی لورم ایپسوم است ...

پیش نیاز :

سامان تابش

پیش نیاز :

سامان تابش

پیش نیاز :

1399/5/25

پیش نیاز :

1399/5/25

هزینه ی دوره :

5000000 ریال

 آموزش سامان تابش امید

آموزش سامان تابش امید

با لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی لورم ایپسوم نامفهوم از صنعت چاپ، و با از طراحان گرافیک است.با لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی لورم ایپسوم است ...

پیش نیاز :

سامان تابش

زمان شروع :

1399/5/25

برنامه ی دوره :

5 جلسه

نحوه ی برگزاری :

حضوری

استاد :

سامان تابش

هزینه ی دوره :

10000 ریال