PE Collimators

سیستم (MLC MultiLeaf Collimator) جهت شکل دادن به فیلد درمانی به صورت اتوماتیک ، سریع و بدون خطا مورد استفاده قرار می گیرد.

امروزه اکثر شتاب دهنده های خطی مدرن مجهز به این تکنولوژی می باشند اما هنوز در کشور ما بسیاری از این سیستم ها دارای این قابلیت نیستند و باید سیستم MLC به صورت جداگانه تهیه و به صورت  Add On بر روی شتاب دهنده ها نصب گردد.بدلیل اینکه وزن این سیستم ها در ساخت شتاب دهنده های خطی موجود در ایران مورد لحاظ قرار نگرفته است ، بنابراین باید وزن سیستم MultiLeaf Collimator تا حد امکان کم باشد تا آسیبی به دستگاه از نظر عملکرد آن وارد نشود.

کمپانی PE.Collimator آلمان سال ها با همکاری شرکت Euromechanics برای کمپانی های مطرحی چون Siemens ، Elekta ، Theratronics و ViewRay این تجهیزات را تولید نموده است و اکنون برای شتاب دهنده هایی که این تجهیزات را ندارند سیستم MLC اتوماتیک با وزن بسیار کم نزدیک 30 کیلوگرم و مجهز به یک Interface که با پروتکل DICOM RT هماهنگ بوده و می تواند با هر سیستم طراحی درمانی کار نماید را عرضه نموده است. از مشخصات بارز این سیستم ارتباط با سیستم طراحی درمان از طریق پروتکل Dicom به دلیل وزن بسیار کم امکان نصب آن را بر روی کلیه سیستم های شتاب دهنده فاقد MLC میسر می سازد.