شرکت سامان تابش امید فعالیت  رسمی خود را در سال 1382  به صورت تخصصی بر روی سیستم ها و تجهیزات مورد نیاز بخش های رادیوتراپی و اولین بار با ارائه سیستم های فیکس کننده بیمار آغاز نمود . از آن زمان تا کنون با تغییراتی که در بخش های رادیوتراپی و درمان بیماران در ایران و دنیا ایجاد گردیده است، این شرکت نیز سعی نموده تا با هماهنگ کردن خدمات و پشتیبانی خود تا حد امکان همگام با این پیشرفت ها حرکت نماید.
فعالیت های شرکت سامان تابش امید طیف وسیعی از محصولات و تجهیزات مورد نیاز مراکز رادیوتراپی را در بر گرفته تا پزشکان و همکاران محترم فیزیک پزشکی بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را از یک منبع مورد اطمینان فراهم نموده و از راه اندازی صحیح و آموزش درست آن مطمئن باشند.

Slide Slide Slide